Akdeniz Üniversitesi
solbosADKAM YAYINLARI
Gephyra1
AKRON1
GephyraMon1

Gephyra ve Bulletin numismatique de l’Asie Mineure

Biz Gephyra dergisinin editörleri olarak, dergimizin yakında „Bulletin numismatique de l’Asie Mineure“ (Küçük Asya’nın Nümizmatik Bülteni) yayınına başlayacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. İlk Bülten 2022 yılının Mayıs ayında Gephyra dergisinin içinde yayınlanacak ve 2021 yılını kapsayacaktır. Bu bülteni hayata geçirme fikri Johannes Nollé’den gelmiştir ve kendisi bültenin eş editörlük görevini Oğuz Tekin’den devralmasını istemiştir. Bu değerli bilim insanının, Türk nümizmatik duayeninin aramıza katılma davetimizi kabul etmesinden dolayı çok mutluyuz.

Bültenin Fransızca başlığı, Jeanne ve Louis Robert’in onuruna ve onların epigrafideki ünlü ve usta eserleri „Bulletin épigraphique“e atfen seçilmiştir. Karı-koca Robert’lerin epigrafideki başarılarının yanı sıra, Louis Robert’in Küçük Asya nümizmatiğine kazandırdıkları ne kadar takdir edilse azdır.

„Bulletin numismatique“, Robert’lerin „Bulletin épigraphique“ine çok benzer şekilde yapılandırılacaktır. Bültenimizin başlığı Fransızca olmasına rağmen, zamanımızın „lingua Franca“sı olan İngilizce olarak yayınlanacaktır. Robert’lerin „Bulletin épigraphique“ adlı bülteninde olduğu gibi, „Bulletin numismatique“ de her yıl yayınlanacaktır. Bültende Küçük Asya’nın madeni paraları dönem olarak, sikkenin başlangıç tarihi olan İ. Ö. 7. yüzyıldan başlayarak İ. S. 641 yılına kadar, yani Bizans imparatoru Herakleios’un saltanatının sona erdiği ve antik dünyanın sonu olan döneme kadar ele alınacaktır.

Bültenin ilk bölümü tematik veya kronolojik konuları içerecek daha kısa ve güncel bir bölüm olup örneğin Küçük Asya sikkeleri üzerindeki agonistik betimler, elektron sikkeler, Hellenistik kralların madeni paraları, define buluntuları ve bunlar gibi konuları işleyecektir. Bültenin ikinci bölümünde bölgelere göre ele alınan o yılın yeni keşifleri sunulacaktır. Bu kısımda yeni sikke türleri ve o yıl boyunca yayınlanan araştırma makaleleri veya kitaplar listelenecek, içerikleri kısaca özetlenecek ve bazen de değerlendirilecektir.

Yayınlayacağımız bültende birden fazla hedefimiz olacaktır. Öncelikle, Küçük Asya’nın tarihi ile ilgilenen ancak nümizmat olmayan bilim adamlarına, nümizmatik araştırmalarının ilerleyişine genel bir bakış sağlamaları için yardımcı olmak istiyoruz. Nümizmatların „klasik Eskiçağ çalışmalarında“ hak ettiği yeri bulmasını sağlamanın tek yolu budur. İkinci olarak, Küçük Asya sikkeleri hakkında Türk nümizmatları tarafından basılan birçok yararlı makaleye veya kitaba da dikkati çekmek istiyoruz. Çünkü Türkler tarafından yapılmış olan bu çalışmalar yabancı nümizmatlar kadar klasik dönem çalışan diğer yabancı bilim adamları tarafından da büyük ölçüde tanınmamaktadır. Son olarak, Küçük Asya sikkeleri hakkındaki çalışmaları yoğunlaştırabilirsek ve interaktif bir bilgi değiş-tokuş forumu oluşturabilirsek mutlu olacağız. Dergimiz Gephyra, Küçük Asya sikkelerinin yanı sıra Yunanca konuşulan Doğu’dan Yunan ve Roma sikkeleri ile ilgili bilimsel konuları da içeren makaleleri de memnuniyetle kabul edecektir.

Geçtiğimiz birkaç on yıl boyunca nümizmatik yayın külliyatı o kadar artmıştır ki hiç kimse artık kendi başına böyle bir bülteni yayınlamak için öngörülen işi yapabilecek durumda değildir. Robert’ler bile zamanında artan epigrafik yayınların yükü altında giderek daha fazla zorlanmışlardı. Bu nedenle Johannes Nollé ve Oğuz Tekin, Küçük Asya sikkeleri üzerine yaptıkları çalışmalarla öne çıkan nümizmat bilim insanlarından bu projeye katılmalarını rica etmişlerdir. Aşağıda birlikte çalışacak bu bilim insanlarının isimleri ve çalışma alanları liste olarak verilmiştir. Bununla birlikte, tüm meslektaşlarımızdan, yayınlarını ekibin bireysel üyelerine göndererek veya en azından onları yeni yayınlar hakkında bilgilendirerek bültenin çalışmalarını desteklemelerini rica ediyoruz.

Bültenin Baş Editörleri:
Johannes Nollé – Oğuz Tekin  Koray Konuk

Tematik Konular:
Elektron sikkeler: Wolfgang Fischer-Bossert
Akhamenid Dönemi sikkeleri: Wilhelm Müseler
Hellenistik kralların sikkeleri: Dinçer Savaş Lenger
Roma hükümeti adına basılan sikkeler (kistophorlar, tetradrahmiler): Florian Haymann
Geç Antikçağ sikkeleri: Hacer Sancaktar
Din ve mitoloji: Jan Bremmer & Johannes Nollé
Küçük Asya sikkeleri üzerindeki oyunlar: Aliye Erol Özdizbay
Nehir Tanrıları: Reinhard Falter & Johannes Nollé
Küçük Asya sikkeleri üzerindeki yerli/epikorik diller: Diether Schürr
Defineler: Zeynep Çizmeli Öğün
Sikke ve ekonomi: Stephen Mitchell
Ağırlıklar: Oğuz Tekin

Bölgeler:
Thrakia (Sadece Türkiye’nin Avrupa kısmı): Ulrike Peter
Bithynia, Paphlagonia, Pontos: Saskia Kerschbaum
Troas: Sencan Özbilge Altınoluk
Mysia: Bernhard Weisser
Aiolis: Aliye Erol Özdizbay
Ionia: Johannes Nollé
Lydia: Dane Kurth & Johannes Nollé
Phrygia: Katharina Martin
Karia: Fabrice Delrieux
Pisidia: Hüseyin Köker
Lykia (hanedanların darphaneleri): Wilhelm Müseler
Lykia (Hellenistik sikkeler ve Gordian sikkeleri) ve Pamphylia: Tolga Tek
Galatia, Kappadokia, Lykaonia ve Euphrates bölgesi: Johannes Nollé
Kilikia: Johannes Nollé ve Hacer Sancaktar

Sayfa Özeti: Bulletin numismatique de l’Asie Mineure

Anahtar Kelimeler: