Akdeniz Üniversitesi
DUYURULAR
 


ESKİÇAĞ YAZILARI 14 [AKRON 18, 2020] ÇIKTI!
Editörler: Fatma AVCU, Yadigâr DOĞAN, Erkan KURUL, Erkan TAŞDELEN, Hüseyin UZUNOĞLU, Fatih YILMAZ

AKRON 18
 • Stadiasmus Patarensis Işığında Batı Lykia Kentleri Sınır İlişkileri Çalışmasına Dair Bir Ön Rapor, Fatma AVCU
 • Güney ve Batı Anadolu’da Antik Su Yapılarının Finansmanı, Hüseyin UZUNOĞLU
 • Plutarkhos’un Politika Parangelmata Eseri, Nurgül SARAÇOĞLU
 • Velleius Paterculus’un Historiae Romanae Eserinde Erken İmparatorluk Dönemi Karakterleri, Tolga UZUN
 • Eski Yunan ve Romalı Kadınların Sosyal Statülerinin Karşılaştırması, Elif Burcu ÖZKAN
 • Büyük Yeşil (Deniz)’den Akdeniz’e: Thalassografik Bir Değerlendirme, Erkan KURUL – Mahmut DEMİR
 • Sasani Hükümdarı Hüsrev Anuşirvan’ın 540 Yılı Suriye Seferi: Antiokheia’nın Düşüşü, Emine BİLGİÇ KAVAK
 • Epigrafik Belgeler Işığında Prusias ad Hypium Kentinin İdari Yapısı, Onur Sadık KARAKUŞ
 • Nevşehir’de Samsunhöyük ve Hasanlar Yüzey Araştırması Üzerine Değerlendirmeler, Semih Yaşar ÇİZİKCİ– Abdurrahman ÖZKAN
 • Antik Çağ’ın Ünlü Ressamı Apelles ve ‘İftira’ Adlı Alegorik Tablosunun Rönesans Quattrocento Sanatındaki Yeri, Okan ÖZDEMİR
 • Roma İmparatorluk Dönemi’nde Kadının Kamusal Yaşamdaki Konumuna Bir Örnek: Sillyonlu Menodora, Büşra KARABULUT
   
   

Sayfa Özeti: Akdeniz Dilleri ve Kültürlerini Araştırma Merkezi(ADKAM) | DUYURULAR

Sayfa Açıklaması: 1998 yılında Eskiçağ alanlarında bilimsel çalışmalar yürütmek amacı ile "Akdeniz Dilleri ve Kültürlerini Araştırma Merkezi (ADKAM)" merhum Prof. Dr. Sencer ŞAHİN tarafından kurulmuştur. 2006

Anahtar Kelimeler: