Akdeniz Üniversitesi

solkurum

HAKKIMIZDA

1998 yılında Eskiçağ alanlarında bilimsel çalışmalar yürütmek amacı ile "Akdeniz Dilleri ve Kültürleri Araştırma Merkezi (ADKAM)" merhum Prof. Dr. Sencer ŞAHİN tarafından kurulmuştur. 2006-2014 yılarasında müdürlüğünü Prof. Dr. N. Eda AKYÜREK ŞAHİN'in yaptığı merkezin elemanları, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde araştırmalarını sürdürmüş ve sürdürmeye devam etmektedir.

Üniversitemizin Doğu (Pamphylia) ve Batı (Lykia) bölgelerini kapsayan antik coğrafya, Merkezimiz elemanları tarafından, kısmen Üniversitemizin Araştırma Fonu tarafından desteklenen çeşitli projeler çerçevesinde tarihi ve kültürel miras açısından sistematik olarak araştırılmış ve araştırmaların sonuçları ulusal ve uluslar arası çeşitli yayın organlarında yayınlanmıştır ve yayımlanmaya devam etmektedir.

ADKAM Klasik Filoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiçağ Tarihi gibi alanlarda faaliyetler yürütmekte, ülkemizde sayıları yüz binleri bulan Eskiçağ yazılı belgeleri ve Eskiçağ kültürel mirası üzerinde araştırmalar yapmaktadır.

YÖNETİM KURULU

DANIŞMA KURULU

Sayfa Özeti: ADKAM | Kurumsal

Anahtar Kelimeler: