Akdeniz Üniversitesi
NALLIHAN ÇEVRESİNDE
EPİGRAFİ VE TARİHİ
COĞRAFYA ÇALIŞMALARI
 

Doç. Dr. Fatih ONUR

solbosSP 1a
solbosNallı3
solbosNallı3
solbosNallı5
solbosSP 5a

YAYINLAR

1. Fatih Onur, Epigraphic Research around Juliopolis I: A Historical and Geographical Overview, Gephyra 11, 2014 [2015], 65-83.

2. Fatma Avcu – Yadigar Doğan, Epigraphic Research around Juliopolis II: New Inscriptions from Nallıhan, Gephyra 11, 2014 [2015], 85-99.

3. Canan Onur, Epigraphic Research around Juliopolis III: Roman and Byzantine Inscriptions from Doğandere and Juliopolis, Gephyra 11, 2014 [2015], 101-103.

4. Fatma Avcu, Nallıhan Çevresinden Yeni Yazıtlar: Sulpicii Ailesi, şurada: B. Takmer – E. Akdoğu Arca – N. Gökalp (edd.), Vir Doctus Anatolicus. Studies in memory of Sencer Şahin/Sencer Şahin Anısına Yazılar, İstanbul 2016, 116-121.

Sayfa Özeti: Nallıhan Yayınlar

Sayfa Açıklaması: Nallıhan ve Juliopolis Hakkındaki ADKAM Yayınları

Anahtar Kelimeler: