Akdeniz Üniversitesi
NALLIHAN ÇEVRESİNDE
EPİGRAFİ VE TARİHİ
COĞRAFYA ÇALIŞMALARI
 

Doç. Dr. Fatih ONUR

solbosSP 1a
solbosNallı3
solbosNallı3
solbosNallı5
solbosSP 5a

YAYINLAR

1. F Onur, Epigraphic Research around Juliopolis I: A Historical and Geographical OverviewGephyra 11, 2014, 65-83.

2. F. Avcu – Y. Doğan, Epigraphic Research around Juliopolis II: New Inscriptions from NallıhanGephyra 11, 2014, 85-99.

3. C. Arıkan, Epigraphic Research around Juliopolis III: Roman and Byzantine Inscriptions from Doğandere and JuliopolisGephyra 11, 2014, 101-103.

4. F. Avcu, Nallıhan Çevresinden Yeni Yazıtlar: Sulpicii Ailesi, in: B. Takmer – E. Akdoğu Arca – N. Gökalp (edd.), Vir Doctus Anatolicus. Studies in memory of Sencer Şahin/Sencer Şahin Anısına Yazılar, İstanbul 2016, 116-121.

Sayfa Özeti: Nallıhan Yayınlar

Sayfa Açıklaması: Nallıhan ve Juliopolis Hakkındaki ADKAM Yayınları

Anahtar Kelimeler: