Akdeniz Üniversitesi

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

DUYURULAR

ADKAM Academia

 
 1. The Cult of Hecate in Lydia: Evidence from the Manisa Museum – Nalan Eda AKYÜREK ŞAHİN
 2. Beiträge zur kleinasiatischen Münzkunde und Geschichte: 12. Mastaura am Fuße der Mesogis – Überlegungen zu den Patriatraditionen einer wenig bekannten antiken Polis– Johannes NOLLÉ
 3. Vermutungen zum Namen Mastaura – Diether SCHÜRR
 4. Parerga to the Stadiasmus Patarensis (16): The Roads, Settlements and Territories – Fatih ONUR
 5. Ein bronzenes römisches Hohlmaß (sextarium) mit militärischer Inschrift und Bemerkungen zu gleichartigen Inschriften – Peter ROTHENÖFER
 6. Zum sidetischen Ypsilon – Diether SCHÜRR
 7. Reconsidering the Interpretation and Dating of Ancient Coins: the case of Bronze Coins from Dodona in the Name of Menedemos Argeades – Atalante BETSIOU
 8. sana mente sanaque memoria testamentum feci: Eine testamentarische Verfügung vom 12. April 340 n. Chr. – Peter ROTHENÖFER, Jürgen BLÄNSDORF
 9. ‘The Thousand and One Churches’ Revisited – Gerhard HUBER
 10. Parerga to the Stadiasmus Patarensis (17): A Correction to the Course of the Road between Xanthos and Neisa – Fatih ONUR
 
 1. Lykiarkhes Sorunu – Sencer ŞAHİN
 2. Phaselis’in Limanları – David J. BLACKMAN
 3. Geçmişin İzleri: Kalıntıları Ele Almak’ – T. Michael P. DUGGAN
 4. Ur Ağıtı ve Ningal’in Yakarışı: Üçüncü ve Dördüncü Kirugu İçin Okumalar – Selim Ferruh ADALI, Nili SAMET
 5. Stadiasmus Patarensis’te Yollar, Yerleşimler ve Teritoryumlar – Fatih ONUR
 6. Kios’tan (Gemlik) Geç Hellenistik Dönem’e Ait Bir Mezar Steli – Gülden PEKER
 7. Küçük Asya’da Dağ ve Mağara Tanrıları: Meter Oreia Kültü ve İlgili Yazıtlar – Yasemin AKIN
 8. Küçük Asya Yazıtlarında Nehir Tanrıları – Fatma AVCU
 9. Karia’da Zeus Panamaros’a Sunulan Saç Adakları – Selda YENİ
 10. Anadolu’dan Epigramlar 6: Didyma Apollon Tapınağı’ndaki Kaynak Suyu Üzerine Üç Epigram – Hüseyin UZUNOĞLU
   
 
HACIBABA DAĞI Isauria Bölgesi’nde bir Epigrafi ve Eskiçağ Tarihi Araştırması
Mehmet ALKAN - Mehmet KURT
Bu çalışma, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde 2012 yılında kurulan Arkeoloji Bölümü tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’­nın izniyle “Karaman İli ve Mersin İli Mut İlçesi’ndeki antik yerleşimler ve yerleşim düzenlemesi” başlığı altında 2013 yılından beri yürütülen yü­zey araştırması projesinin bir yayınıdır. Karaman il sınırları, kuzeyde içinde Karadağ’ın da yer aldığı Klasik Çağ Lykaonia Bölgesi’nin bir kısmıyla, güneyde Göksu Vadisi çevresinde yer alan Isauria Bölgesi’nin kuzey bölümünü kapsamaktadır. M. Ö. II. binyıl­da Hitit yerleşimine sahne olan Karadağ, Doğu Roma Dönemi’nde önemli bir dini ve idari merkez olmuş, çok sayıda kilise ve bazilika yapısından dolayı halk tarafından Binbir Kilise diye adlandırılmış ve bilimsel literatüre de bu isimle geçmiştir. Karaman’ın diğer bir önemli dağ kütlesi ise, kentin yaklaşık 20 km batısında yükselen Hacıbaba Dağı’dır. Antikçağ Isauria Bölgesi’nin kuzeyinde yer alan Hacıbaba dağlık alanının kuzey tarafındaki antik yerleşimler 19. yüzyılın son çeyreğinde keşfedilmiş ve buralardan çok sa­yıda yazıt yayımlanmıştır. Hacıbaba Dağı civarında yaptığımız araştırmalar, dağın özellikle güney tarafında şimdiye kadar yeterince bilimsel çalışmanın yapılmadığını ve bu alanda çok önemli eserlerin bugüne kadar gizli kalmış olduğunu ortaya çıkarmıştır...
 
 1. Domitianus’un Yönetimi Sırasında Perge’de Numidia Mermeri – Sencer ŞAHİN
 2. Eskiçağ’da Zaman Kavramı ve Takvim – Mustafa H. SAYAR
 3. Stadiasmus Patarensis’teki Ksanthos – Neisa Yolunun Güzergâhı – Fatih ONUR
 4. Phrygia Bölgesi’nde Siyasal ve Toplumsal Değişim: Kelainai/Apameia Kibotos Örneği – M. Ertan YILDIZ
 5. Manisa Müzesi’ndeki Eserlerin Işığında Lydia’da Hekate Kültü – N. Eda AKYÜREK ŞAHİN
 6. Kırşehir Müzesi’nden Yeni Yazıtlar – Senem DİNÇ, Tuba EFENDİOĞLU
 7. Homeros’tan Lukianos’a Yunan Dünyasında Symposion Geleneği – Esra YALAZI, Ayşe YAKUT
 8. Roma İmparatorluk Dönemi’nde Doğu Kökenli Sofistler: Marcus Antonius Polemon ve L. Vibullius Hipparkhos Tiberius Claudius Attikos Herodes – Elif AKGÜN KAYA
 9. Herakleitos’un İnsan Anlayışının Platon’un Görüşleriyle Karşılaştırılması – Murat GÜVEN

solbos

Sayfa Özeti: ADKAM | Ana Sayfa

Sayfa Açıklaması: Akdeniz Dillerini ve Kültürlerini Araştırma Merkezi

Anahtar Kelimeler: