Akdeniz Üniversitesi

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

DUYURULAR

ADKAM Academia

 
 • V. ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU
  03-06 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Gephyra 14
 1. Vom Aussterben der luwischen ziti-Namen, lykisch Ipresida und dem kaunischen Imbros, Diether Schürr
 2. Two Galatian Cults in Dacia Stephen Mitchell
 3. Beiträge zur kleinasiatischen Münzkunde und Geschichte 13-14 Johannes Nollé
 4. Zwei neue kaiserzeitliche Grabinschriften im Museum aus Afyonkarahisar Mehmet Ertan Yıldız, Ahmet İlaslı
 5. Aus der epigraphischen Werkstatt: Bemerkungen zu einigen jüngst veröffentlichten militärischen KleininschriftenPeter Rothenhöfer
 6. Heliodoros: A Christian from Cios died in Heraclea ThraceMehmet Alkan, Johannes Nollé
 7. The Anastasian Military Decree from Perge in Pamphylia: Revised 2nd Edition Fatih Onur
 8. Dionysiac and Pyrrhic Roots and Survivals in the Zeybek Dance, Music, Costume and Rituals in the Aegean TurkeyRecep Meriç
 9. Rezension zu: Peter Herrmann, Kleinasien im Spiegel epigraphischer ZeugnisseJohannes Nollé
 AfişProf. Dr. Sencer Şahin anısına düzenlenecek olan sempozyum, 03-06 Mayıs 2017 tarihleri arasında Edebiyat Fakültesi, Bumin Kağan Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.
   
 
Yazar: Wilhelm Müseler

Monogr. 4Bu kitapta yazar, günümüzde gerek Alman gerekse batı Avrupa özel kolleksiyonlarda bulunan Lykia bölgesinden muazzam sayıdaki antik sikkeyi bir araya getirmiş ve sınıflandırmıştır. Kitabın kataloğunda bir araya getirilmiş olan sikkeler hem bugüne kadar tanınmayan yeni parçalar içermekte, hem de bu derleme özel ya da müze koleksiyonlarında bulunan ve şu ana kadar aynı şekilde yayımlanmış olan sikke gruplarının içinde en kapsamlı ve çeşitli olanıdır. Sikkelerin bir araya getirilmesiyle çeşitli sikke seri­leri arasında daha önce farkedilmemiş olan ilişkiler ve karşılıklı bağlar görünür olmuştur. Bu ilişkiler yazara kronolojik ve topoğrafik çerçevede tamamlamalar yapmayı mümkün kılmıştır ve ilgili emisyonlar da ona göre gruplandırılmıştır. Tüm bunlar sonuç olarak Lykia’nın 5. ve 4. yüzyıllardaki politik coğrafyasına yeni bir bakış açısı getirmiştir. Bu yeni bakış birçok küçük ayrıntıyı gün yüzüne çıkarmış­tır ve bu bakış açısı bugüne kadarki yorumlamalardan bazı açılardan farklılaşmaktadır. Nümizmatik belgelerin analiziyle elde edilen bilgi ve sonuçların arkeolojik ve de özellikle epigrafik araştırmalarla el­de edilen bilgi ve sonuçlarla karşılaştırılması bir dizi yeni sonuçlara ve sorgulamalara yol açmıştır. Bu sonuç ve sorgulamalar kitabın giriş kısmında “Lykia Sikkeleri ve Yazıtlar” (Lykische Münzen und Inschriften) başlıklı kısımda açıklanmaktadır: Burada örneğin Ksanthos’un agorasındaki meşhur paye mezara ait yazıtların yorumlanması ve tarihlendirilmesi veya Nereidler Anıtı ve Trysa Heroonu gibi önemli yapıları yaptıranların kimler olduğuna dair sorularla sözü edilen dönemler için Lykia tarihi açı­sından bunlara benzer birçok önemli problem söz konusudur. Elbette ki yazarın kitabın sonunda tüm bu ve benzer soruları cevaplaması mümkün olmamıştır. Yazar kitabını daha çok, Nümizmatik açısın­dan uzun zamandır geç kalınmış bir alandaki bir tartışma metni olarak görmekte ve bu çalışmasının gelecekte başka, ayrıntılı araştırmalara yol açmasını ümit etmektedir...

 
 1. Antik Mısır Hukuku Hakkındaki Görüşler – Eren KARAKOÇ
 2. MÖ II. Binyıl’da Pedašša Ülkesi – Sezer SEÇER FİDAN
 3. Geç Hitit Dönemi’nde Çukurova Bölgesi – Pınar PINARCIK
 4. Prehistorik Dönemden Günümüze Troas Bölgesi’nde Tarım ve Yetiştirilen Ürünler - Reyhan KÖRPE
 5. Legio XV Apollinaris’in Doğudaki Görevleri Ve Satala’ya Konuşlandırıldığı Tarih Üzerine – Oğuz YARLIGAŞ
 6. Küçük Asya Yazıtları Işığında Mezar Lanetleri ve Yasaklamaları – Asuman COŞKUN ABUAGLA
 7. Pisidia’daki Antiokheia’nın Demografisi – Gülcan KAŞKA
 8. Seneca’nın Mektuplarında Bilgenin Toplumsal Karakteri – C. Cengiz ÇEVİK
 9. Nika Ayaklanması – Zeynep ÖZÜSAĞLAM MUTLU
 10. Geç Roma İmparatorluk Dönemi’nde Batı Anadolu’daki Senkretik Büyü Uygulamalarına Bir Bakış: Iao, Abrasaks – Z. Sencan ALTINOLUK
 11. Klaudia Seleukeia (Sidera) Kazı ve Yüzey Araştırmaları Sikke Buluntuları Ön Değerlendirme – Hüseyin KÖKER
 12. Anadolu’nun Antik Spor Yazıtları 2: Aleksandreia Troas’ta Agonlar ve Smintheion’dan Yeni Bir Yazıt Fragmanı – Tolga ÖZHAN
 13. Latin Edebi Kaynakları 1: Ammianus Marcellinus ve Eseri XXII. Kitap - 8. Bölüm Üzerine Bazı Notlar (Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum, XXII.8.1-49) – Hatice Tuğba AKDOĞAR

solbos

Sayfa Özeti: ADKAM | Ana Sayfa

Sayfa Açıklaması: Akdeniz Dillerini ve Kültürlerini Araştırma Merkezi

Anahtar Kelimeler: