Akdeniz Üniversitesi

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

DUYURULAR

ADKAM Academia

 
Akron 14
 1. Stadiasmus Patarensis İçin Parerga 5: 59. Güzergâh ve Bonda’daki Daseia – Sencer ŞAHİN
 2. Ege Bölgesi’ndeki Zeybek Oyununun Dionizyak ve Pyrrhik Kökenleri ve Günümüze Kalan İzleri Recep MERİÇ
 3. Pers Büyük Kralı II. Kyros’un Yükselişi: Persler, Medler ve Lydialılar – Mehmet Ali KAYA
 4. Roma’da İ. Ö. 216-214 Arası Seçimler ve Q. Fabius Maximus Verrucosus – Çağatay AŞKİT
 5. Nevşehir Müzesi’nden Yeni Yazıtlar – Fatma AVCU
 6. Eskişehir Çevresinden Yeni Yazıtlar – Yadigâr DOĞAN
 7. Sofist-Retor Filozoflar: Eyalet Memurlukları – Elif AKGÜN KAYA
 8. Epikuros’un Dostluk Anlayışı – Ceyda ÜSTÜNEL KEYİNCİ
 9. Bursa Müzesi’nden Yeni Bir Yazıtlı Vaftiz Teknesi – Canan ARIKAN
 10. Anadolu’nun Önemli Tarihi Yazıtları 7: Teos’tan Çocukların Eğitimine İlişkin Bir Dekret – Emine BİLGİÇ KAVAK
 11. Peter Herrmann’ın Derlenen Makaleleri Üzerine  Johannes NOLLÉ
 Gephyra 14
 1. Vom Aussterben der luwischen ziti-Namen, lykisch Ipresida und dem kaunischen Imbros, Diether Schürr
 2. Two Galatian Cults in Dacia Stephen Mitchell
 3. Beiträge zur kleinasiatischen Münzkunde und Geschichte 13-14 Johannes Nollé
 4. Zwei neue kaiserzeitliche Grabinschriften im Museum aus Afyonkarahisar Mehmet Ertan Yıldız, Ahmet İlaslı
 5. Aus der epigraphischen Werkstatt: Bemerkungen zu einigen jüngst veröffentlichten militärischen KleininschriftenPeter Rothenhöfer
 6. Heliodoros: A Christian from Cios died in Heraclea ThraceMehmet Alkan, Johannes Nollé
 7. The Anastasian Military Decree from Perge in Pamphylia: Revised 2nd Edition Fatih Onur
 8. Dionysiac and Pyrrhic Roots and Survivals in the Zeybek Dance, Music, Costume and Rituals in the Aegean TurkeyRecep Meriç
 9. Rezension zu: Peter Herrmann, Kleinasien im Spiegel epigraphischer ZeugnisseJohannes Nollé
   
 • V. ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU
  03-06 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
 
AfişProf. Dr. Sencer Şahin anısına düzenlenecek olan sempozyum, 03-06 Mayıs 2017 tarihleri arasında Edebiyat Fakültesi, Bumin Kağan Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Yazar: Wilhelm Müseler

Monogr. 4Bu kitapta yazar, günümüzde gerek Alman gerekse batı Avrupa özel kolleksiyonlarda bulunan Lykia bölgesinden muazzam sayıdaki antik sikkeyi bir araya getirmiş ve sınıflandırmıştır. Kitabın kataloğunda bir araya getirilmiş olan sikkeler hem bugüne kadar tanınmayan yeni parçalar içermekte, hem de bu derleme özel ya da müze koleksiyonlarında bulunan ve şu ana kadar aynı şekilde yayımlanmış olan sikke gruplarının içinde en kapsamlı ve çeşitli olanıdır. Sikkelerin bir araya getirilmesiyle çeşitli sikke seri­leri arasında daha önce farkedilmemiş olan ilişkiler ve karşılıklı bağlar görünür olmuştur. Bu ilişkiler yazara kronolojik ve topoğrafik çerçevede tamamlamalar yapmayı mümkün kılmıştır ve ilgili emisyonlar da ona göre gruplandırılmıştır. Tüm bunlar sonuç olarak Lykia’nın 5. ve 4. yüzyıllardaki politik coğrafyasına yeni bir bakış açısı getirmiştir. Bu yeni bakış birçok küçük ayrıntıyı gün yüzüne çıkarmış­tır ve bu bakış açısı bugüne kadarki yorumlamalardan bazı açılardan farklılaşmaktadır. Nümizmatik belgelerin analiziyle elde edilen bilgi ve sonuçların arkeolojik ve de özellikle epigrafik araştırmalarla el­de edilen bilgi ve sonuçlarla karşılaştırılması bir dizi yeni sonuçlara ve sorgulamalara yol açmıştır. Bu sonuç ve sorgulamalar kitabın giriş kısmında “Lykia Sikkeleri ve Yazıtlar” (Lykische Münzen und Inschriften) başlıklı kısımda açıklanmaktadır: Burada örneğin Ksanthos’un agorasındaki meşhur paye mezara ait yazıtların yorumlanması ve tarihlendirilmesi veya Nereidler Anıtı ve Trysa Heroonu gibi önemli yapıları yaptıranların kimler olduğuna dair sorularla sözü edilen dönemler için Lykia tarihi açı­sından bunlara benzer birçok önemli problem söz konusudur. Elbette ki yazarın kitabın sonunda tüm bu ve benzer soruları cevaplaması mümkün olmamıştır. Yazar kitabını daha çok, Nümizmatik açısın­dan uzun zamandır geç kalınmış bir alandaki bir tartışma metni olarak görmekte ve bu çalışmasının gelecekte başka, ayrıntılı araştırmalara yol açmasını ümit etmektedir...

solbos

Sayfa Özeti: ADKAM | Ana Sayfa

Sayfa Açıklaması: Akdeniz Dillerini ve Kültürlerini Araştırma Merkezi

Anahtar Kelimeler: