Akdeniz Üniversitesi

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

DUYURULAR

ADKAM Academia

 
Yazar: Wilhelm Müseler

Monogr. 4Bu kitapta yazar, günümüzde gerek Alman gerekse batı Avrupa özel kolleksiyonlarda bulunan Lykia bölgesinden muazzam sayıdaki antik sikkeyi bir araya getirmiş ve sınıflandırmıştır. Kitabın kataloğunda bir araya getirilmiş olan sikkeler hem bugüne kadar tanınmayan yeni parçalar içermekte, hem de bu derleme özel ya da müze koleksiyonlarında bulunan ve şu ana kadar aynı şekilde yayımlanmış olan sikke gruplarının içinde en kapsamlı ve çeşitli olanıdır. Sikkelerin bir araya getirilmesiyle çeşitli sikke seri­leri arasında daha önce farkedilmemiş olan ilişkiler ve karşılıklı bağlar görünür olmuştur. Bu ilişkiler yazara kronolojik ve topoğrafik çerçevede tamamlamalar yapmayı mümkün kılmıştır ve ilgili emisyonlar da ona göre gruplandırılmıştır. Tüm bunlar sonuç olarak Lykia’nın 5. ve 4. yüzyıllardaki politik coğrafyasına yeni bir bakış açısı getirmiştir. Bu yeni bakış birçok küçük ayrıntıyı gün yüzüne çıkarmış­tır ve bu bakış açısı bugüne kadarki yorumlamalardan bazı açılardan farklılaşmaktadır. Nümizmatik belgelerin analiziyle elde edilen bilgi ve sonuçların arkeolojik ve de özellikle epigrafik araştırmalarla el­de edilen bilgi ve sonuçlarla karşılaştırılması bir dizi yeni sonuçlara ve sorgulamalara yol açmıştır. Bu sonuç ve sorgulamalar kitabın giriş kısmında “Lykia Sikkeleri ve Yazıtlar” (Lykische Münzen und Inschriften) başlıklı kısımda açıklanmaktadır: Burada örneğin Ksanthos’un agorasındaki meşhur paye mezara ait yazıtların yorumlanması ve tarihlendirilmesi veya Nereidler Anıtı ve Trysa Heroonu gibi önemli yapıları yaptıranların kimler olduğuna dair sorularla sözü edilen dönemler için Lykia tarihi açı­sından bunlara benzer birçok önemli problem söz konusudur. Elbette ki yazarın kitabın sonunda tüm bu ve benzer soruları cevaplaması mümkün olmamıştır. Yazar kitabını daha çok, Nümizmatik açısın­dan uzun zamandır geç kalınmış bir alandaki bir tartışma metni olarak görmekte ve bu çalışmasının gelecekte başka, ayrıntılı araştırmalara yol açmasını ümit etmektedir...

 
 1. Antik Mısır Hukuku Hakkındaki Görüşler – Eren KARAKOÇ
 2. MÖ II. Binyıl’da Pedašša Ülkesi – Sezer SEÇER FİDAN
 3. Geç Hitit Dönemi’nde Çukurova Bölgesi – Pınar PINARCIK
 4. Prehistorik Dönemden Günümüze Troas Bölgesi’nde Tarım ve Yetiştirilen Ürünler - Reyhan KÖRPE
 5. Legio XV Apollinaris’in Doğudaki Görevleri Ve Satala’ya Konuşlandırıldığı Tarih Üzerine – Oğuz YARLIGAŞ
 6. Küçük Asya Yazıtları Işığında Mezar Lanetleri ve Yasaklamaları – Asuman COŞKUN ABUAGLA
 7. Pisidia’daki Antiokheia’nın Demografisi – Gülcan KAŞKA
 8. Seneca’nın Mektuplarında Bilgenin Toplumsal Karakteri – C. Cengiz ÇEVİK
 9. Nika Ayaklanması – Zeynep ÖZÜSAĞLAM MUTLU
 10. Geç Roma İmparatorluk Dönemi’nde Batı Anadolu’daki Senkretik Büyü Uygulamalarına Bir Bakış: Iao, Abrasaks – Z. Sencan ALTINOLUK
 11. Klaudia Seleukeia (Sidera) Kazı ve Yüzey Araştırmaları Sikke Buluntuları Ön Değerlendirme – Hüseyin KÖKER
 12. Anadolu’nun Antik Spor Yazıtları 2: Aleksandreia Troas’ta Agonlar ve Smintheion’dan Yeni Bir Yazıt Fragmanı – Tolga ÖZHAN
 13. Latin Edebi Kaynakları 1: Ammianus Marcellinus ve Eseri XXII. Kitap - 8. Bölüm Üzerine Bazı Notlar (Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum, XXII.8.1-49) – Hatice Tuğba AKDOĞAR
   
 
 1. The Cult of Hecate in Lydia: Evidence from the Manisa Museum – Nalan Eda AKYÜREK ŞAHİN
 2. Beiträge zur kleinasiatischen Münzkunde und Geschichte: 12. Mastaura am Fuße der Mesogis – Überlegungen zu den Patriatraditionen einer wenig bekannten antiken Polis– Johannes NOLLÉ
 3. Vermutungen zum Namen Mastaura – Diether SCHÜRR
 4. Parerga to the Stadiasmus Patarensis (16): The Roads, Settlements and Territories – Fatih ONUR
 5. Ein bronzenes römisches Hohlmaß (sextarium) mit militärischer Inschrift und Bemerkungen zu gleichartigen Inschriften – Peter ROTHENÖFER
 6. Zum sidetischen Ypsilon – Diether SCHÜRR
 7. Reconsidering the Interpretation and Dating of Ancient Coins: the case of Bronze Coins from Dodona in the Name of Menedemos Argeades – Atalante BETSIOU
 8. sana mente sanaque memoria testamentum feci: Eine testamentarische Verfügung vom 12. April 340 n. Chr. – Peter ROTHENÖFER, Jürgen BLÄNSDORF
 9. ‘The Thousand and One Churches’ Revisited – Gerhard HUBER
 10. Parerga to the Stadiasmus Patarensis (17): A Correction to the Course of the Road between Xanthos and Neisa – Fatih ONUR
 
 1. Domitianus’un Yönetimi Sırasında Perge’de Numidia Mermeri – Sencer ŞAHİN
 2. Eskiçağ’da Zaman Kavramı ve Takvim – Mustafa H. SAYAR
 3. Stadiasmus Patarensis’teki Ksanthos – Neisa Yolunun Güzergâhı – Fatih ONUR
 4. Phrygia Bölgesi’nde Siyasal ve Toplumsal Değişim: Kelainai/Apameia Kibotos Örneği – M. Ertan YILDIZ
 5. Manisa Müzesi’ndeki Eserlerin Işığında Lydia’da Hekate Kültü – N. Eda AKYÜREK ŞAHİN
 6. Kırşehir Müzesi’nden Yeni Yazıtlar – Senem DİNÇ, Tuba EFENDİOĞLU
 7. Homeros’tan Lukianos’a Yunan Dünyasında Symposion Geleneği – Esra YALAZI, Ayşe YAKUT
 8. Roma İmparatorluk Dönemi’nde Doğu Kökenli Sofistler: Marcus Antonius Polemon ve L. Vibullius Hipparkhos Tiberius Claudius Attikos Herodes – Elif AKGÜN KAYA
 9. Herakleitos’un İnsan Anlayışının Platon’un Görüşleriyle Karşılaştırılması – Murat GÜVEN

solbos

Sayfa Özeti: ADKAM | Ana Sayfa

Sayfa Açıklaması: Akdeniz Dillerini ve Kültürlerini Araştırma Merkezi

Anahtar Kelimeler: