Akdeniz Üniversitesi
LYKIA/PAMPHYLIA ULAŞIM SİSTEMLERİNİN EPİRAFİK VE TARİHİ AÇILARDAN ARAŞTIRILMASI
 
Yürütücü

Doç. Dr. Fatih ONUR

solbosSP 1a
solbosSTPT1
solbosSP 2a
solbosSP 3a
solbosSP 4a
solbosSP 5a
stad2
 
 
 
 Instagram
  

 

 

GİRİŞ

2004 yılından itibaren Prof. Dr. Sencer ŞAHİN tarafından yürütülmekte olan yüzey araştırması, Hocamızın ani kaybından sonra 2018 yılında kadar Prof. Dr. N. Eda AKYÜREK ŞAHİN tarafından yürütülmüştür. Araştırmalar hazli hazırda Doç. Dr. Fatih ONUR başkanlığnda sürdürülmektedir. Antik Likya ve Pamphylia bugünkü Türkiye tarihi coğrafyasında gerek kara yolları gerekse deniz yolları ve limanları bakımından çok az araştırılmış bölgelerdir. Antik Likya yollarının listesini içeren ve Eski Yunanca tarihi bir belgeye vakfedilmiş ve yayımı ilk defa 2007 yılında yapılan ve merhum Prof. Dr. Sencer ŞAHİNtarafından genişletilmiş Türkçesi 2014 yılında basılan STADIASMUS PATARENSIS ana başlıklı bilimsel kitaplar dışında günümüze kadar antik Likya ve Pamphylia coğrafyasının Roma Çağı ulaşım sistemini konu alan bilimsel bir araştırma ya da özgün bir yayın yapılmamıştı. Söz konusu kitapta antik Likya yollarının güzergâhları teorik olarak işlenmiştir. Son yıllarda arazide sürdürdüğümüz araştırmalar, teorik görüşlerimizi doğrular bir nitelik göstermektedir. Araştırmalarımızda elde ettiğimiz ulaşım sistemi ve tarihi coğrafya ile ilgili sonuçların ayrıntılı yayınları ekip elemanları tarafından yapılmaya devam etmektedir.

Stadiasmus Patarensis’te geçen en sorunlu durumlar nedeniyle araştırmanın 2009-2011 arasındaki 3 yılı ORTA LİKYA’da yoğunlaştı. 2015 yılı araştırmaları ile birlikte yine tahminen 3 yıllık bir süre antik Ksanthos (bugün Eşen Çayı) vadisinde yoğunlaşılacaktır.

SP MAP

 

Sayfa Özeti: ADKAM | Likya/Pamfilya Ulaşım Sistemlerinin Epigrafik ve Tarihi Coğrafik Açılardan Araştır

Sayfa Açıklaması: 2004 yılından itibaren Prof. Dr. Sencer ŞAHİN tarafından yürütülmekte olan yüzey araştırması, Hocamızın ani kaybından sonra Prof. Dr. N. Eda AKYÜREK ŞAHİN tarafından yürütülmektedir.

Anahtar Kelimeler: