Akdeniz Üniversitesi

LYKIA/PAMPHYLIA ULAŞIM SİSTEMLERİNİN EPİRAFİK VE TARİHİ AÇILARDAN ARAŞTIRILMASI
solbosSP 1a
solbosPYA
solbosSP 2a
solbosSP 3a
solbosSP 4a
solbosSP 5a
solbosSP 5a
solbosSP 5a
stad2

 

 

 

 

GİRİŞ

Lykia ve Pamphylia ulaşım sistemleri üzerine yapılan yüzey araştırmaları, bu bölgelerdeki antik yolların ve yol hatlarının tespitini; arazide bu yollara işaret eden her türlü verinin, çalışılan coğrafyadaki daha önce yayımlanmış ya da araştırma esnasında yeni tespit edilen epigrafik malzemelerin değerlendirilmesini içermektedir. Bunun doğal bilimsel sonucu olarak, Lykia coğrafyasındaki yerleşim dağılımı ve yerleşimlerin yol bağlantılarının incelendiği, Lykia ve Pamphylia'nın antik coğrafyasının yanı sıra, bölgenin eskiçağdaki idari ve politik tarihi üzerine sonuçlar elde etmeyi hedefleyen araştırmalar bütünüdür.

2005 yılından itibaren Prof. Dr. Sencer ŞAHİN tarafından yürütülmekte olan yüzey araştırması, Hocamızın 2014 yışındaki ani kaybından sonra 2018 yılında kadar Prof. Dr. N. Eda AKYÜREK ŞAHİN, 2021 yılına kadar da Prof. Dr. Fatih ONUR başkanlığnda sürdürülmüştür. Antik Likya ve Pamphylia bugünkü Türkiye tarihi coğrafyasında gerek kara yolları gerekse deniz yolları ve limanları bakımından çok az araştırılmış bölgelerdir. Antik Likya yollarının listesini içeren ve Eski Yunanca tarihi bir belgeye vakfedilmiş ve yayımı ilk defa 2007 yılında yapılan ve merhum Prof. Dr. Sencer ŞAHİN tarafından genişletilmiş Türkçesi 2014 yılında basılan STADIASMUS PATARENSIS ana başlıklı bilimsel kitaplar dışında günümüze kadar antik Likya ve Pamphylia coğrafyasının Roma Çağı ulaşım sistemini konu alan bilimsel bir araştırma ya da özgün bir yayın yapılmamıştı. Söz konusu kitapta antik Likya yollarının güzergâhları teorik olarak işlenmiştir. Son yıllarda arazide sürdürdüğümüz araştırmalar, teorik görüşlerimizi doğrular bir nitelik göstermektedir. Araştırmalarımızda elde ettiğimiz ulaşım sistemi ve tarihi coğrafya ile ilgili sonuçların ayrıntılı yayınları ekip elemanları tarafından yapılmaya devam etmektedir.

SP MAP

Sayfa Özeti: ADKAM | Likya/Pamfilya Ulaşım Sistemlerinin Epigrafik ve Tarihi Coğrafik Açılardan Araştır

Sayfa Açıklaması: Lykia ve Pamphylia ulaşım sistemleri üzerine yapılan yüzey araştırmaları, bu bölgelerindeki antik yolların ve yol hatlarının tespitini; arazide bu yollara işaret eden her türlü verinin, çalışılan coğr

Anahtar Kelimeler: