Akdeniz Üniversitesi
NEWS

Bulletin numismatique de l’Asie Mineure! - GEPHYRA

We, the editors of  Gephyra, are pleased to announce that our journal will soon begin the  publication of the "Bulletin numismatique de l’Asie Mineure". The first Bulletin will appear in May 2022 and will cover the year 2021. The idea for the Bulletin came from Johannes Nollé, who asked Oğuz Tekin to take over the role of co-editor. We are very happy that this meritorious scholar and Turkish doyen of numismatics has accepted our invitation to join us... Read more

 


ESKİÇAĞ YAZILARI 14 [AKRON 18, 2020] PUBLISHED!
Editors: Fatma AVCU, Yadigâr DOĞAN, Erkan KURUL, Erkan TAŞDELEN, Hüseyin UZUNOĞLU, Fatih YILMAZ

 • Stadiasmus Patarensis Işığında Batı Lykia Kentleri Sınır İlişkileri Çalışmasına AKRON 18Dair Bir Ön Rapor, Fatma AVCU
 • Güney ve Batı Anadolu’da Antik Su Yapılarının Finansmanı, Hüseyin UZUNOĞLU
 • Plutarkhos’un Politika Parangelmata Eseri, Nurgül SARAÇOĞLU
 • Velleius Paterculus’un Historiae Romanae Eserinde Erken İmparatorluk Dönemi Karakterleri, Tolga UZUN
 • Eski Yunan ve Romalı Kadınların Sosyal Statülerinin Karşılaştırması, Elif Burcu ÖZKAN
 • Büyük Yeşil (Deniz)’den Akdeniz’e: Thalassografik Bir Değerlendirme, Erkan KURUL – Mahmut DEMİR
 • Sasani Hükümdarı Hüsrev Anuşirvan’ın 540 Yılı Suriye Seferi: Antiokheia’nın Düşüşü, Emine BİLGİÇ KAVAK
 • Epigrafik Belgeler Işığında Prusias ad Hypium Kentinin İdari Yapısı, Onur Sadık KARAKUŞ
 • Nevşehir’de Samsunhöyük ve Hasanlar Yüzey Araştırması Üzerine Değerlendirmeler, Semih Yaşar ÇİZİKCİ– Abdurrahman ÖZKAN
 • Antik Çağ’ın Ünlü Ressamı Apelles ve ‘İftira’ Adlı Alegorik Tablosunun Rönesans Quattrocento Sanatındaki Yeri, Okan ÖZDEMİR
 • Roma İmparatorluk Dönemi’nde Kadının Kamusal Yaşamdaki Konumuna Bir Örnek: Sillyonlu Menodora, Büşra KARABULUT
   
 

Page Summary: ADKAM | Home Page

Abstract: Akdeniz Dillerini ve Kültürlerini Araştırma Merkezi

Keywords: