Akdeniz Üniversitesi

LYKIA/PAMPHYLIA ULAŞIM SİSTEMLERİNİN EPİRAFİK VE TARİHİ AÇILARDAN ARAŞTIRILMASI
solbosSP 1a
solbosPYA
solbosSP 2a
solbosSP 3a
solbosSP 4a
solbosSP 5a
solbosSP 5a
solbosSP 5a
stad2

 

 

 

 

ARAŞTIRMA BAĞLANTILI YAYINLARIN LİSTESİ

KİTAPLAR

 1. S. Şahin – M. Adak (edd.), Likya İncelemeleri I, İstanbul 2002.
 2. S. Şahin – M. Adak, Stadiasmus Patarensis. Itinera Provinciae Lyciae, İstanbul 2007.
 3. S. Şahin, Stadiasmus Patarensis. Likya Eyaleti Roma Yolları, İstanbul 2011 (Kitapçık).
 4. S. Şahin, Stadiasmus Patarensis. Likya Eyaleti Roma Yolları, İstanbul 2014.

MAKALELER

 1. Ş. Şahin, Ein Vorbericht über den Stadiasmus Provinciae Lyciae in Patara, Lykia I, 1994, 130-137.
 2. M. Adak – S. Şahin, Das römische Strassen- und Siedlungssystem in der lykischen Milyas, Gephyra 1, 2004, 67-83.
 3. S. Şahin – M. Adak, Das römische Strassen- und Siedlungssystem in der lykischen Milyas (Elmalı Plateau), şurada: "Alle Wege führen nach Rom .". Internationales Römerstrassenkolloquium Bonn 25-27.6.2003, hrsg. v. Landschaftsverband Rheinand, Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege, Pulheim Brauweiler 2004 (Materialien zur Bodendenkmalpflege im Rheinland 16), 87-100.
 4. S. Şahin - M. Adak, Stadiasmus Patarensis. Ein zweiter Vorbericht über das claudische Straßenbauprogramm in Lykien, şurada: R. Frei-Stolba (ed.), Siedlung und Verkehr im römischen Reich. Römerstraßen zwischen Herrschaftssicherung und Landschaftsprägung. Akten des Internationalen Kolloquiums zu Ehren von H. E. Herzig von 28. und 29. Juni 2001 in Bern (Bern 2004), s. 227-282.
 5. B. Takmer, Two Milestones on the Road from Myra to Limyra, Gephyra 1, 2004, 107-117.
 6. S. Şahin, Die Bauinschrift auf dem Druckrohraquädukt von Delikkemer bei Patara, şurada: C. Schuler (Ed.), Griechische Epigraphik in Lykien. Eine Zwischenbilanz. Akten des internationalen Kolloquiums München, 24.–26. Februar 2005. Denkschriften der phil.-hist. Klasse 354 Ergänzungsbände zu den Tituli Asiae Minoris 25, 2007, 99-109.
 7. S. Şahin, Zwei Holzfäller und der Wald in der Kartapis bei Neisa, şurada: Gephyra 4, 2008 [2009], 37-46.
  Türkçe Çeviri: S. Şahin, Neisa’daki (Lykia) Kartapis Ormanı’nın İki Tahtacısı, şurada: N. Eda Akyürek Şahin – B. Takmer – F. Onur (edd.), Eskiçağ Yazıları 1 [AKRON 1], İstanbul 2012, 1-12.
 8. S. Şahin, Kragos Oros, Titanis Petra und der Apollontempel von Patara. Lokalisierungsversuche in der historischen Geographie Lykiens, şurada: E. Olshausen – V. Sauer (Edd.), Die Landschaft und die Religion. Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geographie des Altertums 9, 2005 (Geographica Historica Band 26), 2009, 337-352.
  Türkçe Çeviri: S. Şahin, Kragos Oros, Titanis Petra ve Patara Apollon Tapınağı: Lykia’nın Tarihi Coğrafyası’na İlişkin Bir Lokalizasyon Denemesi, şurada: N. Eda Akyürek Şahin – B. Takmer – F. Onur (edd.), Eskiçağ Yazıları 3 [AKRON 3], İstanbul 2012, 1-28.
 9. S. Şahin, Parerga zum Stadiasmus Patarensis (1): Überlegungen zur Strecke 3 von Sidyma nach Kalabatia, Gephyra 6, 2009 [2010], 101-112.
 10. B. Takmer, Stadiasmus Patarensis için Parerga (2): Sidyma 1. Yeni Yazıtlarla Birlikte Yerleşim Tarihçesi, Gephyra 7, 2010 [2011], 95-136.
 11. S. Şahin, Parerga zum Stadiasmus Patarensis (3): Die Inschrift von Köybaşı in Zentrallykien, Gephyra 7, 2010 [2011], 137-152.
 12. S. Şahin, Parerga zum Stadiasmus Patarensis (4): Mikron Oros Akarassos in Milyas, Gephyra 7, 2010 [2011], 153-160.
 13. S. Şahin, Parerga zum Stadiasmus Patarensis (5): STR 59 und Daseia von Bonda, Gephyra 8, 2011, 55-63.
 14. F. Onur – M. Alkan, Parerga to Stadiasmus Patarensis (6): Route 54 (Patara - Phellos) and New Inscriptions, Gephyra 8, 2011, 64-80.
 15. H. Uzunoğlu – E. Taşdelen, Parerga to Stadiasmus Patarensis (7): New Inscriptions from the Territory of Phellos, Gephyra 8, 2011, 81-98.
 16. M. Alkan, Parerga to the Stadiasmus Patarensis (8): On the named places in the journeys of sacrifice recorded in the Vita of Saint Nicholas of Holy Sion, Gephyra 8, 2011, 99-124.
  Türkçe Çeviri: M. Alkan,  Sionlu Nikolaos’un Kurban Töreni Ziyaretleri, şurada: N. E. Akyürek Şahin – B. Takmer – F. Onur (edd.), Eskiçağ Yazıları 1 [AKRON 1], İstanbul 2012, 115–156.
 17. M. Alkan, A Re-examination of the Sarcophagus Inscription at Turant Asarı, MJH I/1, 2011, 33-41.
 18. M. Adak – M. Wilson, Das Vespasiansmonument von Döşeme und die Gründung der Doppelprovinz Lycia et Pamphylia, Gephyra 9, 2012, 1-40.
 19. S. Şahin, Nochmal über die Lykiarchie, Gephyra 9, 2012, 119-123.
 20. S. Şahin, Parerga zum Stadiasmus Patarensis (9): Kaunisch-lykische Frage, Gephyra 10, 2013, 32-37.
 21. S. Şahin, Parerga zum Stadiasmus Patarensis (10): Teimarchi aus Ameai, Gephyra 10, 2013, 38-49.
 22. B. Takmer - M. Oktan, Parerga zum Stadiasmus Patarensis (11): Die Lykische Stadt Neisa, Gephyra 10, 2013, 50-93.
 23. F. Onur - M. Oktan, Parerga zum Stadiasmus Patarensis (12): The routes 56-57: Phellos - Kyaneai - Myra, Gephyra 10, 2013, 94-105.
 24. B. Takmer – M. Alkan, Parerga to the Stadiasmus Patarensis (13): The road system in the mountainous area of Alacadağ in central Lycia and the roads indicated in the Vita of Nicholas of Sion, Gephyra 10, 2013, 106-120.
 25. H. Uzunoğlu – E. Taşdelen, Parerga to the Stadiasmus Patarensis (14): Die Strecken 35 (Arykanda - Ameai) und 37 (Arykanda - Lesei-), Gephyra 10, 2013, 121-131.
 26. F. Onur, Parerga to the Stadiasmus Patarensis (15): The Road Network around Kasaba Plain, Gephyra 12, 2015, 89-109.
 27. F. Onur, Parerga to the Stadiasmus Patarensis (16): The Roads, Settlements and Territories, Gephyra 13, 2016, 89-118.
  Türkçe Çeviri: F. Onur, Stadiasmus Patarensis’te Yollar, Yerleşimler ve Teritoryumlar, şurada: N. E. Akyürek Şahin – M. Ertan Yıldız – H. Uzunoğlu (edd.), Eskiçağ Yazıları 8 (AKRON 10: Akdeniz Üniversitesi – Akdeniz Dillerini ve Kültürlerini Araştırma Merkezi Yayını), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2016, 73-126.
 28. F. Onur, Parerga to the Stadiasmus Patarensis (17): A Correction to the Course of the Road between Xanthos and Neisa, Gephyra 13, 2016, 212-224.
  Türkçe Çeviri: F. Onur, Stadiasmus Patarensis’teki Ksanthos – Neisa Yolunun Güzergâhı, şurada: F. Onur – H. Uzunoğlu – F. Avcu (edd.), Eskiçağ Yazıları 9 (AKRON 12: Akdeniz Üniversitesi – Akdeniz Dillerini ve Kültürlerini Araştırma Merkezi Yayını), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2016, 51-74.
 29. F. Onur, Patara Yol Anıtı / «The Monument of Roads» at Patara, şurada: H. Işık - E. Dündar (edd.), Lukka'dan Likya'ya: Sarpedon ve Aziz Nikolas'ın Ülkesi/ From Lukka to Lycia. The Land of Sarpedon and St. Nicholas, İstanbul 2016, 570-577.
 30. F. Onur, The Vexed Question of Kalkan/Bezirgân and the Stadiasmus Patarensis: Some Corrections to the Course of the Road between Patara and Phellos, şurada: E. Dündar – M. Koçak – Ş. Aktaş – S. Erkoç (edd.), Havva İşkan’a Armağan – Lykiarkhissa – Festschrift für Havva İşkan, İstanbul 2016, 591-610.
 31. F. Onur, Patara Yol Anıtı Çerçevesinde Kentler, Kırsal ve Yol Ağı, şurada: Ü. Aydınoğlu – A. Mörel (edd.), Antik Dönem’de Akdeniz’de Kırsal ve Kent, Sempozum Bildirileri, 4-7 Nisan 2016, Mersin, Turkey, Mersin 2017, 282-301.
 32. F. Avcu – H. Uzunoğlu, The Ancient Roads and Routes around Sidyma and New Inscriptions from its Vicinity, ADALYA 22, 2019, 319-344.
 33. F. Onur, An Investigation around Kragos in Lycia: The Question of Sidyma and Kalabatia, ADALYA 22, 2019, 259-296.
 34. F. Onur, The spatial conceptualization of power in the Roman Empire: Discovering the Lycian landscape of the 1st c. A.D., şurada: M. Nollé - P. M. Rothenhöfer - G. Schmied-Kowarzig - H. Schwarz - H. Ch. von Mosch (Hgg.), Panegyrikoi Logoi. Festschrift für Johannes Nollé zum 65. Geburtstag (Bonn 2019), 2019, 371-383.
 35. F. Onur, The Location of Mount Masa on the Northern Border of Hellenistic Lycia, Gephyra 19, 2020, 135-164.
 36. F. Onur – Ş. Recai Tekoğlu, The Ancient Routes and New Lycian Inscriptions around Fethiye, Gephyra 19, 2020, 1-32.
 37. F. Onur – S. Kılıç Aslan, New Inscriptions from Aloanda in Lycia, Gephyra 21, 2021, 1-45.
 38. M. Ertan Yıldız – F. Onur, Lykia ve Karia Arasında Sınır Bölgesi Olarak Oktapolis, Olba 30, 2022, 347-362.
 39. F. Onur, A Name List from Lyrnai (Kayadibi) of Oktapolis on the Border between Lycia and Caria, Gephyra 23, 2022, 197-221.
 40. F. Onur, Lykia’da Yürütülen Antik Yol Araştırmaları ve Bölgenin Tarihi Coğrafyasına Katkıları, in: M. Demirel, M. Arslan, S. Atalay ve U. Orhan (edd.), Antalya'nın Arkeolojik Mirası. Antalya Müzesi 100 Yaşında. Cilt II, Ankara 2022, 498-525.
 41. F. Onur, The Western Shores of the Pamphylian Gulf: Tenedos, “Olbia and others” Revisited, Phaselis 9, 2023, 15-40.

Sayfa Özeti: ADKAM | YOL ARAŞTIRMALARI YAYIN LİSTESİ

Sayfa Açıklaması: Lykia Yol Araştırmaları - Yayın Listesi

Anahtar Kelimeler: