Akdeniz Üniversitesi

solkurum

ARAŞTIRMA VE PROJELER

Likya/Pamfilya Ulaşım Sistemlerinin Epigrafik ve Tarihi Coğrafik Açılardan Araştırılması
2005 - 2021  

SP MAP2005 yılında Prof. Dr. Sencer Şahin tarafından başlatılan yüzey araştırmaları, Lykia ve Pamphylia bölgelerindeki antik yolların ve yol hatlarının tespitini; arazide bu yollara işaret eden her türlü verinin, çalışılan coğrafyadaki daha önce yayımlanmış ya da araştırma esnasında yeni tespit edilen epigrafik malzemelerin değerlendirilmesini içermektedir. Bunun doğal bilimsel sonucu olarak, Lykia coğrafyasındaki yerleşim dağılımı ve yerleşimlerin yol bağlantılarının incelendiği, Lykia ve Pamphylia'nın antik coğrafyasının yanı sıra, bölgenin eskiçağdaki idari ve politik tarihi üzerine sonuçlar elde etmeyi hedefleyen araştırmalar bütünüdür... devamı içi tıklayınız


Ankara - Nallıhan Çevresinde Epigrafi ve Tarihi Coğrafya Çalışmaları
2013-2016

Har. 1Bu proje çerçevesinde Nallıhan ve Ioulioupolis’in tarihi ve coğrafyası hakkında bilgi veren yazıtlar incelenmiştir. Ioulioupolis, Konstantinoupolis’ten imparatorluğun doğu eyaletlerine giden ve hem askeri amaçlarla hem de hac için kullanılan rotanın üzerindeydi. Kent, Anderson, Ram­say ve “Hacı Yolu” üzerine çalışan French’in dikkatini çekmiş olmakla birlikte, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden bir ekiple 2009 yılında başlatılan düzenli kazılara kadar kent içerisinde sistematik bir çalışma yapılmamıştı. Bu kazılarda ve buna ek olarak yine aynı müze personelinin yaptığı Nallıhan çevre koruma çalışmalarında kentin antik dönemine ışık tutabilecek pek çok yeni malzemeler bulunmuştur... devamı içi tıklayınız

Bağlı projeler:
- Nallıhan Çevresi ve Eskişehir Müzesi'nde Epigrafi ve Tarihi Coğrafya Çalışmaları (Yürütücü:
Prof. Dr. Fatih ONUR , 2015-tamamlandı; BAP projesi: 2014.01.0116.003)


Müze Araştırmaları:

Sayfa Özeti: ADKAM | Araştırmalar

Sayfa Açıklaması: Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Dilleri ve Kültürleri Araştırma Merkezi (ADKAM)elemanları tarafından yürütülen, danışmanlığı yapılan ya da katılınan Araştırma ve Projeler

Anahtar Kelimeler: