Akdeniz Üniversitesi

banner

03-06 Mayıs 2017
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bumin Kağan Konferans Salonu
Programı indirmek için
tıklayınız

PROGRAM

03 Mayıs 2017 Çarşamba

09.30 – 10.00

Açılış Konuşmaları

 I. OTURUM
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fatih ONUR

10.00 – 10.20

Fatma AVCU
Stadiasmus Patarensis Işığında Batı Likya Kentleri Arasındaki Sınır İlişkileri

10.20 – 10.40

Hüseyin UZUNOĞLU
Güney ve Güney-Batı Anadolu’daki Antik Su Yapılarının İnşası ve Finansmanı Üzerine Bazı Düşünceler

10.40 – 11.00

Öznur TANRIVER
Epigrafik Veriler Işığında Paphlagonia Kenti Amastris

11.00 – 11.15

SORU – CEVAP

11.15 – 11.30

KAHVE ARASI

 II. OTURUM
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Asuman ÇOŞKUN ABUAGLA

11.30 – 11.50

Doğuş COŞAR
Eski Yunan Heykel Sanatında Çıplak Kadın ve Erkek Algısı

11.50 – 12.10

Elif Burcu ÖZKAN
Eski Yunan ve Romalı Kadınların Statülerinin Karşılaştırılması

12.10 – 12.30

Büşra KARABULUT
Roma İmparatorluk Dönemi’nde Kadının Kamusal Yaşamdaki Konumuna Bir Örnek: Silyonlu Menodora

12.30 – 12.45

SORU – CEVAP

12.45 – 14.00

ÖĞLE ARASI

 III. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Burhan VARKIVANÇ

14.00 – 14.20

Armağan TAN
Urartu’nun Görkemli Başkenti Tuşpa ve Yeni Dönem Kazıları

14.20 – 14. 40

Umut Furkan ÇITAK
Urartu Aşağı Yerleşmelerinde Evsel Mekanlar

14.40 – 15.00

Derya GÜL
2010-16 Yıllarında Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü Kazısı’nda Ortaya Çıkarılan Urartu Mühürlerinin Belleği

15.00 – 15.15

SORU – CEVAP

15.15 – 15.30

KAHVE ARASI

 IV. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat ARSLAN

15.30 – 15.50

Erkan KURUL – Mahmut DEMİR
Büyük Yeşil’den (Deniz) Akdeniz’e: Akdeniz’in Semantiği Üzerine Bir Değerlendirme

15.50 – 16.10

Ezgigül DOĞAN
Eski Yakındoğu’da Nehir Taşımacılığı ve Ulaşım

16.10 – 16.30

Emine BİLGİÇ KAVAK
Sasani İmparatoru Hüsrev Anuşirvan’ın Antakya Seferi ve Sonuçları

16.30 – 16.45

SORU – CEVAP

04 Mayıs 2017 Perşembe

V. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Eda AKYÜREK ŞAHİN

10.00 – 10.20

Esra GEDİK
Eski Yunan Uygarlığında İlahiler ve Bileşenleri

10.20 – 10.40

Fatih YILMAZ
Parionlu Filozof Peregrinus'un Hıristiyanlar ve Kynikler Nezdindeki Kutsal Kimliği

10.40 – 11.00

Gülten KAZDAL
Tanrıça Kültlerinde Coğrafyanın Etkisi

11.00 – 11.15

SORU – CEVAP

11.15 – 11.30

KAHVE ARASI

 VI. OTURUM
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN

11.30 – 11.50

Ali Oğuz BOZKURT
MS. 1. ve 2. Yüzyıllarda Roma Mısır’ında Kardeş Evlilikleri ve Bunun Muhtemel Nedenleri

11.50 – 12.10

Onur Sadık KARAKUŞ
Epigrafik Belgeler Işığında Prusias ad Hypium Kentinin İdari Yapısı

12.10 – 12.30

Erkan TAŞDELEN
τιμὴν ἔχειν’den τιμοῦχος’a: Bir Memuriyetin Antik Dönem’deki Gelişimi Üzerine

12.30 – 12.45

SORU – CEVAP

12.45 – 14.00

ÖĞLE ARASI

 VII. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oğuz TEKİN

14.00– 14.20

Bora BAĞRIYANIK
Avrupa Keltleri ve Anadolu Galatları Arasında Yaşanan Dini Farklılaşmalar

14.20 – 14.40

Bahar AKSUNGUR
Sikkeler Işığında Politeizmden Tek Tanrılığa

14.40 – 15.50

Vildan CAN
Anadolu’da İmparator Augustus ve Dea Roma Tapınımı

15.00 – 15.15

SORU – CEVAP

15.15 – 15.30

KAHVE ARASI

 VIII. OTURUM
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. M. Ertan YILDIZ

15.50– 16.10

 

Erman YANIK
Antik Mezopotamya’da Sağırlık ve Tıbbi Reçeteler Işığında Kulak Rahatsızlıklarının Tedavi Yöntemleri Üzerine Bir İnceleme

15.50 – 16.10

Ece TUNÇ
Antik Roma’da Tedavi Yöntemleri

16.10 – 16.30

  

Okan ÖZDEMİR
Antik Dönemden Bir Ressam Apelles ve “İftira” Adlı Alegorik Tablosu

16.30 – 16.45

SORU  - CEVAP

05 Mayıs 2017 Cuma

IX. OTURUM
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. S. Gökhan TİRYAKİ

10.00 – 10.20

Yonca KADEM
Hitit Dininin Önemli Bileşeni: Bayramlar Kapsamında Purulli Festivali

10.20 – 10.40

İrem ELÇİ
Geç Hitit ve Arami Kabartmalarında Kıyafet ve Aksesuar

10.40 – 11.00

Abdurrahman ÖZKAN
Nevşehir'de Samsunhöyük ve Hasanlar Yüzey Araştırması Üzerine Değerlendirmeler

11.00 – 11.15

SORU – CEVAP

11.15 – 11.30

KAHVE ARASI

X. OTURUM
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Elif AKGÜN KAYA

11.30 – 11.50

Nurgül SARAÇOĞLU
Plutarkhos’un Politika Parangelmata Eseri

11.50 – 12.10

Tolga UZUN
Velleius Paterculus’un Historiae Romanae Eserinde Erken Roma İmparatorluk Dönemi Karakterleri

12.10 – 12.30

Havva Nur ALTINBIÇAK
Priene’de Ele Geçmiş Olan Yazıtlı Bir Heykelcik Işığında Ionia ve Mısır Arasındaki İlişkiler

12.30 – 12.45

SORU – CEVAP

12.45 – 14.00

ÖĞLE ARASI

XI. OTURUM
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Dinçer Savaş LENGER

14.00 – 14.20

Batuhan PALA
Minos Uygarlığı Sanatı

14.20 – 14.40

Tayfun KANTEMİR
Antik Roma’da Çocuk Oyunları ve Oyuncaklar

14.40 – 15.00

Fatih ŞİMŞEK
Eski Çağlardan Günümüze El Motifinin Gelişimi ve Kültürel Etkilerinin Değerlendirilmesi

15.00 – 15.15

SORU – CEVAP

15.15 – 15.30

KAHVE ARASI

 XII. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Burcu CEYLAN DUGGAN

15.30 – 15.50

Ceren DEMİRTON
Patara Kent Bazilikası - Litürjik İşlevli Mimari Plastik Taş Eserlerden Bir Grup Örnek

15.50 – 16.10

Yadigar DOĞAN
Oinoanda Kenti Soylu Aileleri ve Komşu Kentler ile olan Bağlantıları

16.10 – 16.30

Canan ONUR
Türkiye’de Bizans Çalışmalarında Bizans Yunancası ve Epigrafisine Dair Gözlemler

16.30 – 16.45

SORU – CEVAP

16.45 – 17.15

Kapanış Konuşmaları

06 Mayıs 2017 Cumartesi günü Phaselis ve Olympos antik kentlerine gezi düzenlenecektir.

Not: Tüm bildiriler Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bumin Kağan Konferans Salonu’nda sunulacaktır.

 

KonyaaltıMuratdışıKafkasAğadayı

HocaProf. Dr. Sencer Şahin. Arneai, 2010

BİLİM KURULU

 • Prof. Dr. Tansu AÇIK (Ankara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Murat ARSLAN (Akdeniz Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Burcu CEYLAN DUGGAN (Akdeniz Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Kürşat DEMİRCİ (Marmara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Serra DURUGÖNÜL (Mersin Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Havva İŞKAN-IŞIK (Akdeniz Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Mehmet Ali KAYA (Ege Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLD (Süleyman Demirel Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Nalan Eda AKYÜREK ŞAHİN (Akdeniz Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Oğuz TEKİN (Koç Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Burhan VARKIVANÇ (Akdeniz Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Pınar Özlem AYTAÇLAR (Ege Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Dinçer SAVAŞ LENGER (Akdeniz Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Fatih ONUR (Akdeniz Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN (Akdeniz Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Ahmet YARAŞ (Trakya Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Asuman ÇOŞKUN ABUAGLA (Akdeniz Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Selim Ferruh ADALI (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALKAN (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Meltem DOĞAN ALPARSLAN (İstanbul Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Elif AKGÜN KAYA (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Pınar PINARCIK (Düzce Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Salih Gökhan TİRYAKİ (Akdeniz Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ertan YILDIZ (Akdeniz Üniversitesi)

DÜZENLEME KURULU

 • Araş. Gör. Fatma AVCU (Akdeniz Üniversitesi)
 • M.A. Yadigâr DOĞAN (Akdeniz Üniversitesi)
 • Araş. Gör. Erkan KURUL (Akdeniz Üniversitesi)
 • Araş. Gör. Erkan TAŞDELEN (Akdeniz Üniversitesi)
 • Araş. Gör. Hüseyin UZUNOĞLU (Akdeniz Üniversitesi)
 • Araş. Gör. Fatih YILMAZ (Akdeniz Üniversitesi)

Stel


 

 

 

 

 

Antalya 1 Antalya

Antalya 2Antalya

Phaselis 1Phaselis

Phaselis 2Phaselis

Olympos 2Olympos

Olympos 1

Olympos

 


 

 

 

 

 

 

 

Sayfa Özeti: V. ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

Anahtar Kelimeler: