Akdeniz Üniversitesi

Banner


Dünü, bugünü, yarını ile Anadolu'nun Epigrafileri

Uluslararası Sempozyum

Etkinlik 24-27 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya'da, Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir.

PROGRAM

24 NİSAN 2018, SALI

09:30-10:00

Açılış konuşmaları
Oğuz TEKİN (Koç Üniversitesi, AKMED Müdürü)
Charlotte ROUECHÉ (Londra Üniversitesi, King’s College)
Fatih ONUR (Akdeniz Üniversitesi, ADKAM Müdürü)

1. OTURUM (10.00-12.00): Eskiçağ/Ortaçağ/Yakınçağ’da yazıtlara bakış - I. Bölüm
 Oturum Başkanı: Burcu CEYLAN DUGGAN

10.00-10.40

Mehmet TÜTÜNCÜ

Anadolu’daki ilk İslami yazıtların ortaya çıkışı: Arapçadan Türkçeye

10.40-11.20

Georgios PALLIS

Bizans Dönemi Küçük Asya’sında yazıtların ikinci hayatı: yazılı malzemenin yeniden kullanımına yönelik görüşler

11.20-12.00

Scott REDFORD
Türkiye’de Selçuklu epigrafisi
ÖĞLE ARASI (12.00-13.55)
2. OTURUM (14.00-16.00): Eskiçağ/Ortaçağ/Yakınçağ’da yazıtlara bakış - II. Bölüm
 Oturum Başkanı: Thomas CORSTEN

14.00-14.40

Nicholas S. M. MATHEOU

‘Hatıraya yeniden bakmalı’: Ortaçağ Ermeni geleneğinde epigrafi

14.40-15.20

T. Michael P. DUGGAN

19. yüzyıla kadar Küçük Asya’daki erken dönem antika meraklıları

15.20-16.00

Charlotte ROUECHÉ
Louis Robert: Anadolu Yunan epigrafisinin dönüşümü
ARA (16.00-16.25)
3. OTURUM (16.30-18.30): Bilimsel yaklaşım: koleksiyonlar ve araştırmalar
 Oturum Başkanı: Johannes NOLLÉ

16.30-17.10

Mustafa H. SAYAR

İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ndeki Yunanca ve Latince yazıtlar, ve bunların Doğu Akdeniz ve Küçük Asya epigrafi araştırmalarına katkısı

17.10-17.50

Thomas CORSTEN
Küçük Asya’daki Avusturya epigrafi araştırmalarının tarihi

17.50-18.30

Fatih ONUR
Eskiçağ peyzajını keşfetmek: Patara yol anıtı ve Lykia coğrafyası

25 NİSAN 2018, ÇARŞAMBA

4. OTURUM (10.00-12.00): Dillerin ve yazı sistemlerinin keşfi
 Oturum Başkanı: Gül IŞIN

10.00-10.40

Hasan PEKER
Anadolu hiyeroglifleri ve bunların Yakın Doğu çalışmalarına son katkıları

10.40-11.20

Selim F. ADALI
Anadolu’da Çivi Yazısı: tarihsel bir bakış açısı

11.20-12.00

Recai TEKOĞLU
Anadolu’nun alfabetik yazıları
ÖĞLE ARASI (12.00-13.55)
5. OTURUM (14.00-16.00): Epigrafinin kuruluşu ve öğretimi
 Oturum Başkanı: Gülay YILMAZ

14.00-14.40

Johannes NOLLÉ
Tutku ve görev: Sencer Şahin’in akademik çalışmaları ve kalıcı kazanımları

14.40-15.20

Andreas RHOBY & Ida TOTH
Bizans epigrafisi: geçmiş – günümüz – gelecek

15.20-16.00

Hakan T. KARATEKE
Bir Osmanlı yazıtı nedir?
ARA (16.00-16.25)
6. OTURUM (16.30-18.15): 21. yy’ın okuyucuları ve onların beklentileri: ulaşılırlık ve daha ilerisi
Oturum Başkanı: Michèle BRUNET

16.30-17.05

N. İlgi GERÇEK

21. yy’da çiviyazısı çalışmaları

17.05-17.40

Gabriel BODARD

Dijital epigrafide iştirakçiler ve gündemler: kodlama, düzenleme ve yayımlama

17.40-18.15

Hatice AYNUR
Osmanlı tarihini dijitalleştirme: sekizinci yılında “Osmanlı Kitabeleri Veritabanı Projesi”
SON SÖZ

18.15-18.50

Michèle BRUNET
Gelecekte epigrafiler: uluslararası bir bakış açısı

26 NİSAN 2018, PERŞEMBE

Perge ve Side Gezisi - Johannes NOLLÉ eşliğinde

27 NİSAN 2018, CUMA

Workshop: Dijital Epigrafi - Gabriel BODARD (Charlotte ROUECHÉ & Michèle BRUNET eşliğinde)


ETKİNLİK DİLİ İNGİLİZCEDİR 
Click for the ENGLISH page 

İndirmeler (PDF) 
Kitapçık (Bilgi & Özetler) | Üçe katlamalı broşür  
   Program | Katılımcılar |
Afiş | Fotoğraflar 


SEMPOZYUM HAKKINDA

Binlerce yıldır, Anadolu’nun pek çok uygarlığı – ister kamu belgeleri, ister özel içerikli belgeler olsun – önemli metinleri kalıcı kılmak için taş üzerine kazımıştır. Bu süreç dünya çapında pek çok uygarlıkta görülürken, Anadolu’nun kaliteli taşlar ve mermerler yönünden son derece zengin olması muazzam derecede metin üretimine yol açmıştır. Son birkaç yüzyıl boyunca bu belgeler üzerinde yapılan çalışmalar gittikçe gelişerek ve bilgilerimizi zenginleştirerek bu derin ve çok katmanlı tarihi mirası gitgide daha fazla anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Bu sempozyumun amacı değişik kültürlerin taşa kazınmış metinleri üzerinde çalışan uzmanların çalışmalarının sunulması ve deneyimlerinin karşılaştırılması yoluyla epigrafi disiplininin tarihine yönelik bir bilinç oluşmasını sağlamaktır. Sempozyum boyunca epigrafik yöntemlerin istikrarlı gelişimlerinin izi sürülecek, önceki nesillerin yazıtlarla nasıl bir iletişim içerisinde oldukları ve taşa kazınmış metinlerin bizi binlerce yıldır okunmamış olan dillerle nasıl tanıştırdığı incelenecektir. Ayrıca bu disiplinlerde gerekli becerilerin nasıl öğretilebileceği ve hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde bu eşsiz bilgi deposuna tam bir erişim imkanı sunmak için nasıl yollar bulunabileceği üzerine konuşulacaktır.

Poster

ORGANİZASYON KURULU

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU

Diğer etkinlik duyuru bağlantıları
AKMED
Current Epigraphy
EventBrite

E-posta adresleri
akmed@ku.edu.tr
epigraphy.antalya.2018@gmail.com

 

ETKİNLİK ADRESİ
 


Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç 
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED)

Barbaros Mah. Kocatepe Sok. No: 22
07100 Kaleiçi – Antalya
Telephone: 0242 243 42 74
Fax: 0242 243 80 13
E-mail: akmed@ku.edu.tr

Sayfa Özeti: Anadolu'nun Epigrafileri - Uluslararası Sempozyum

Anahtar Kelimeler: