Akdeniz Üniversitesi

LYKIA/PAMPHYLIA ULAŞIM SİSTEMLERİNİN EPİRAFİK VE TARİHİ AÇILARDAN ARAŞTIRILMASI
solbosSP 1a
solbosPYA
solbosSP 2a
solbosSP 3a
solbosSP 4a
solbosSP 5a
solbosSP 5a
solbosSP 5a
stad2

 

 

 

 

YOLLARIN ÖNEMİ

Yollar günümüzde olduğu gibi antik dönemde de oldukça önem arz etmekteydi. Özellikle ordu ve ticaret açısından hayati bir işleve sahip olan yolların önemi kısaca şu alanlarda ön plana çıkmaktadır:

 • İDARE ve ORDU
  • İmparatorun tüm imparatorluğu kontrol edebilmesi
  • Merkezi Yönetim ve alt birimleri arasında güvenilir ve hızlı haberleşme
  • Askerlerin ve ordu ihtiyaçlarının sevkiyatı
  • Askeri garnizonlar arası bağlantı ve müdahale gerektiren yerlere hızlı ulaşım
  • Vali, imparatorluk görevlileri, komutanlar gibi önemli kişilerin görev yerlerine hızlı ve güvenli ulaşımı
  • Bu ihtiyaçlar doğrultusunda yapılanan Cursus publicus (Devlet Ulaştırma Altyapısı)
 • YEREL REFAH
  • Kentlere ulaşımın kolaylaşması sonucu elde edilen, ekonomik ve sosyo-kültürel kazançlar
  • Her bir yerleşimin dışa daha açık bir yapı kazandırılması
 • EKONOMİ
  • Eyaletler ve kentler arası ticaret
  • İthalat ve ihracat ürünlerinin hızlı ve güvenli taşınması
  • Vergilerin ve diğer gelir-giderlerin ilgili yere ulaştırılması
 • SOSYO-KÜLTÜREL İLİŞKİLER
  • Seyahat kolaylığı
  • Yerleşimlerin ve insanların birbiri ile bağlantı içerisinde olması
  • Eğitim; resmi toplantılar; ziyaretler; kültürel ve sanatsal aktiviteler; festivallere katılım vs. gibi sivil hareketlilik

 • DİN
  • Tapınaklara ve dini merkezlere ulaşım
  • Özellikle geç dönemlerde belirginleşen ve sistematikleşen hac olgusu

ARAŞTIRMANIN AMAÇLARI

 • Patara Yol Anıtı’nda verilen yolların güzergahlarını ve kalıntılarını tespit edip kaydetmek
 • Patara Yol Anıtı’nda verilen yollar dışında kalan diğer yollarla olan bağlantılarını araştırmak ve karşılaştırmak
 • Yol güzergahlarının ölçümünü yaparak Stadiasmus verileri ile karşılaştırmak
 • Yol güzergahlarının tespitinde oldukça önem arz eden miltaşlarını aramak, üzerlerindeki veriyi değerlendirmek ve Yol Anıtı’ndaki veriler ile karşılaştırmak
 • Yolların güzergahlarına yönelik iz verebilecek mezar, mansio, mutatio ya da diğer yapılardan gelebilecek verileri değerlendirmek
 • Patara Yol Anıtı’nda ya da edebi metinlerde belgelenmiş olup yeri bilinmeyen yerlerin lokalizasyonunu yapmak
 • Patara Yol Anıtı’ndaki yol listesinde anılan yerleşimler ile anılmayan yerlerin farklarını anlamak için yerleşim statülerini incelemek
 • Yol yapımı/onarımı sonucu gerçekleşebilecek olası ekonomik ve sosyal değişimleri gözlemleyebilmek
 • Elde edilen sonuçları gerek raporlar gerekse makaleler olarak yayımlamak

Sayfa Özeti: ADKAM | ROMA YOLLARI ARAŞTIRMALARININ ÖNEMİ VE AMAÇLARI

Anahtar Kelimeler: