Akdeniz Üniversitesi

solkurum

ADKAM YAYINLARI

GEPHYRA - DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ ESKİÇAĞ TARİHİ VE KÜLTÜRLERİNİ ARAŞTIRMA DERGİSİ

Gephyra 12
  • GEPHYRA (Köprü) Türk ve yabancı meslektaşlarla Doğu Akdeniz Bölgesi Epigrafi, Nümizmatik, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Tarihi Coğrafya sahalarındaki uluslararası işbirliğini ve dayanışmayı yoğunlaş­tırmak ve bu sahalarda ele geçen öncelikli olarak yeni belgeleri makul bir hızla ve uluslararası düzeyde yayımlamak amacındadır.
 

 AKRON: ESKİÇAĞ ARAŞTIRMALARI -  KİTAP SERİSİ

Akron 1
  • Toplumumuzu Eskiçağ yazılı kaynaklarına dayanarak aydınlatmak, bilim insanlarımızın konu hakkındaki düşüncelerini kolay anlaşılabilir bir üslupla toplumla paylaşmak, bu suretle “antik” ile “modern” arasında köprü kurmak amacıyla çıkarılmaktadır.

 

 

GEPHYRA - MONOGRAFİ SERİSİ

MonPer

  • GEPHYRA Dergisi'nin ek yayın dizisi olarak, Epigrafi, Nümizmatik, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Tarihi Coğrafya sahalarda Türkiye'de araştırma yapan meslektaşların monografilerini, özellikle genç bilim insanlarının doktora çalışmalarını, uluslararası bilimsel kriterler göz önünde tutarak bu seride yayımlanmaktatır.

Sayfa Özeti: ADKAM | Merkez Yayınları

Anahtar Kelimeler: